PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Chorvatsko » Dalmácie » Trogir
Město s přístavem v nejužší části kanálu Trogir. Původní část města leží na ostrůvku, spojeným s pevninou kamenným mostem, přecházejícím přes úzkou úžinu a s ostrovem Čiovo, na který se město rozšířilo, pohyblivým mostem, který se nikdy nezvedá.

Mezi hlavní hospodářské aktivity patří stavba lodí, tabákový průmysl, farmaceutický průmysl a cestovní ruch. Díky své nádherné poloze, zachovalému středověkému vzhledu a četným kulturním památkám se stal Trogir slavným turistickým městem/muzeem. Představuje jedno z nejkrásnějších měst na jaderském pobřeží. Město zvané Tragurion bylo na tomto místě postaveno Řeky ve 3. stol. př. n. I. Na konci 1. stol. př. n. I. se stalo římskou osadou Tragurium a rozvinulo se v městské osídlení se sítí uliček, městského náměstí, sakrálních staveb a obranné zdi. I v dalších obdobích se město objevovalo v písemných análech. Po pádu římského impéria bylo na konci 11. stol. pod nadvládou Byzantské říše. V 9. stol. zde byla zřízena diecéze, zrušená v r. 1828. V r. 1107 mělo město autonomii v rámci maďarsko-chorvatského státu. V r. 1132 bylo zničeno Araby a v dalším stol. se začalo pozvolna rozvíjet. Mezi lety 1420-1797 spadalo pod vládu Benátek, která zanechala určitý odkaz. Toto období dokládá stavba městské zdi, mocné pevnosti Kamerlengo s obrannou věží Sv. Marko, katedrála, městská budova s arkádami a další důležité budovy, které se dochovaly. Mezi lety 1797 a 1918 byl Trogir pod nadvládou Rakouska, s krátkou epizodou v letech 1806-1814, kdy ovládali Evropu Francouzi. V tomto období byla zničena značná část zdi, ale zachovaly se četné památky vypovídající o pozoruhodné minulosti města. K nejdůležitějším patří katedrála sv. Lovro ze 13. -15. stol. s kaplí sv. Ivan, nejkrásnější renesanční stavba v Dalmácii, postavená v letech 1468-1497. Městská zeď s hlavní bránou, menší bazilika sv. Barabara z 9. nebo 10. stol., nejstarší zachovalá stavba ve městě, kostel sv. Ivan Krstitelj (sv. Jana Křtitele) z r. 1270, benediktský klášter s kostelem sv. Nikola, dominikánský klášter (14. stol.) s kostelem sv. Dominik a městská budova s arkádami z r. 1308 s orlojem se zachovaly pouze částečně. Zcela zachovalé jsou palác Čipiko, palác Lučič a palác Garagnin-Fanfogna s městským muzeem. Cesty bohaté historie Trogiru jsou zaznamenány v muzeu Sakrálního umění a v městském muzeu. Procházka labyrintem úzkých uliček a malých náměstí v původní části města je nezapomenutelnou zkušeností s nádechem středověké atmosféry. Původní jádro Trogiru na ostrůvku bylo zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Městský přístav a marina jsou umístěny na straně k ostrovu Čiovo. Na západní straně se nachází přístaviště pro 100 lodí. Když vanou silné západní větry, je moře v přístavu značně rozbouřené. Mořské proudění v kanálu Trogir dosahuje rychlosti 3 knots (námořních mílí). Most je 3 m vysoko nad vodní hladinou.

Offtrack.cz - Zábava do přírody, do města i na výlety autem. Hrajte s dětmi, s přáteli nebo sami, nejen v místě Trogir. Web: www.offtrack.cz/cs

TrogirTrogir
Trogir
TrogirTrogir
Trogir
TrogirTrogir
Trogir
TrogirTrogir
Trogir
TrogirTrogir
Trogir
TrogirTrogir
Trogir
TrogirTrogir
Trogir
TrogirTrogir
Trogir
TrogirTrogir
Trogir
Fotografie uživatelů
Trogir katedrála Sv.Vavřince ze 13.století
Trogir katedrála Sv.Vavřince ze 13.století vlevo je věž s hodinami, vpravo zeď budovy radnice
Trogir Nábřeží Bana Berislaviča pohled z ostrova Čiovo
Trogir Nábřeží Bana Berislaviča
Trogir pevnost Kamerlengo ze 12.století
Trogir nábřeží Bana Berislaviča a ostrov Čiovo
Trogir nábřeží Bana Berislaviča
Trogir